Kävijäinfo

Kibecon on animen, mangan, K-popin ja pelien fanitapahtuma, jossa kävijät tuottavat ohjelmaa toisilleen. Tieto koko ohjelmasta löytyy näiltä nettisivuilta.

Tervetuloa Kibeconiin, joka järjestetään Espoon kaupunginkirjaston ja vapaaehtoisten yhteistyönä Sellon kirjastossa Espoon kaupunginkirjastossa. Tilat ovat avoinna tapahtumapäivinä. Lisätietoa tapahtumapaikasta: www.helmet.fi/sello 

PERUSTIETOA KÄVIJÖILLE

  • Tapahtumaan on vapaa pääsy.
  • Kibeconin tiloissa on voimassa Espoon kaupungin julkisten tilojen MASKISUOSITUS ja siksi pyydämme kaikkia kävijöitä käyttämään kasvomaskia kirjaston tiloissa.
  • Tapahtumaan osallistumiseen EI TARVITSE koronapassia.
  • Tapahtumasta löytyy maksuton narikka, jonne voi tuoda ulkovaatteiden lisäksi reissutavaransa tapahtuman ajaksi. Narikka on avoinna vain talon aukioloaikoina ja suljetaan yöksi.
  • Tapahtumatiloissa on vesipisteitä, joista saa vettä, mutta kävijöiden on tuotava oma vesipullonsa.

Ohjelmasta ja muusta tiedosta tehdään nostoja Kibeconin somekanavilla:

Jos jotain tietoa ei löydy näiltä sivuilta, voit lähettää kysymyksiä meille somessa tai sähköpostitse kibeconinfo@gmail.com


Turvallisen tilan säännöt

Koska erilaisuus ja moninaisuus on ihanaa, niin jokainen on tervetullut Kibeconiin sellaisena kuin on. Toivomme, että teemme kaikki yhteistyötä tehdäksemme tapahtumasta ja tilasta turvallisen kaikille. Sääntöjen pohjana on käytetty Allianssin turvallisemman tilan periaatteita.

Näitä sääntöjä valvovat kirjaston henkilökunta, tapahtuman työntekijät ja vapaaehtoiset sekä järjestyksenvalvojat. Voit kuitenkin auttaa meitä esim. noudattamalla henkilökunnan ohjeita.

Ole avoin.
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Nauttikaamme ihanasta tapahtumasta yhdessä.
Kunnioita.
Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Jokainen saa määritellä identiteettinsä itse.
Älä oleta.
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä sekä määritellä mitä tietoja kertoo muille.
Puutu.
Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Kenelläkään ei ole velvoitetta puuttua tilanteisiin, joissa he kokevat itse olonsa turvattomaksi Pyydä apua aina tarvittaessa. Kibeconin häirintäyhteyshenkilön tai järjestyksenvalvojan saa paikalle kenen tahansa vapaaehtoisen tai kirjaston henkilökunnan avulla. Jos häiritsijä ei lopeta, hänet saatetaan poistaa tapahtuma-alueelta.
Kannusta.
Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. Jokainen voi teoillaan vaikuttaa ympäristöönsä, joten tehdään yhdessä hyvää!
Rentoudu.
Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kunnioitetaan kuitenkin jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja oikeus olla rauhassa.

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien vastuulla ja kannustamme kaikkia puuttumaan epäasiallisiin tilanteisiin ja ottamaan yhteyttä henkilökuntaan aina tarpeen tullen.