Järjestyssäännöt

Kaikkien kävijöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä tapahtumassa ollessaan yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Tapahtumassa olevilla järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa järjestyssääntöjä rikkovat tapahtuma-alueelta.

Päihteiden käyttö

Chibi-Kibecon on päihteetön tapahtuma eli alkoholin ja muiden päihteiden tuominen tapahtumaan on kielletty. Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt poistetaan tapahtumapaikalta.

Asejäljitelmät

Ampuma-asejäljitelmien tulee olla selkeästi merkitty merkkausteipillä. Aseen piippu tulee olla teipattu umpeen punaisella merkkausteipillä vähintään 2cm matkalta. Joko kahvassa tai perässä tulee olla selkeä punainen merkkiteippaus, joka erottuu myös aseen ollessa kiinni puvussa. Kaikki asejäljitelmät tulee olla punaista merkkausteippiä. Ilman tätä teippiä tapahtuman sisällä olevat asejäljitelmät viedään Chibi-Kibeconin infoon teipattavaksi tai poistettavaksi. Asejäljitelmissä lippaiden kuuluu olla tyhjät. Muovikuula-aseiden tapauksessa kuuluu jättää myös akku tai kaasu pois. 

Proppien kanssa liikuttaessa tapahtumassa tulee noudattaa varovaisuutta, eikä isoja proppeja saa viedä myyntipöytäsaliin. Tapahtuman työntekijät ohjaavat tarvittaessa viemään propin narikkaan.

Yleinen käytös

Kulkuväylien tukkiminen on kielletty yleisen viihtyvyyden vuoksi. Portailla ei saa myöskään istua. Käytävillä kulkemista häiritsevä kameroille poseeraaminen on kiellettyä. Jos käytävillä halutaan ottaa kuvia tulee ottaa huomioon käytävillä kulkevat. Tässä tulee käyttää omaa harkintaa tilanteen suhteen.

Turvallisen tilan säännöt

Koska erilaisuus ja moninaisuus on ihanaa, niin jokainen on tervetullut Chibi-Kibeconiin sellaisena kuin on. Toivomme, että teemme kaikki yhteistyötä tehdäksemme tapahtumasta ja tilasta turvallisen kaikille. Sääntöjen pohjana on käytetty Allianssin turvallisemman tilan periaatteita.

Näitä sääntöjä valvovat kirjaston henkilökunta, tapahtuman työntekijät ja vapaaehtoiset sekä järjestyksenvalvojat. Voit kuitenkin auttaa meitä esim. noudattamalla henkilökunnan ohjeita.

Ole avoin.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Nauttikaamme ihanasta tapahtumasta yhdessä.

Kunnioita.

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Jokainen saa määritellä identiteettinsä itse.

Älä oleta.

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä sekä määritellä mitä tietoja kertoo muille.

Puutu.

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Kenelläkään ei ole velvoitetta puuttua tilanteisiin, joissa he kokevat itse olonsa turvattomaksi Pyydä apua aina tarvittaessa. Kibeconin häirintäyhteyshenkilön tai järjestyksenvalvojan saa paikalle kenen tahansa vapaaehtoisen tai kirjaston henkilökunnan avulla. Jos häiritsijä ei lopeta, hänet saatetaan poistaa tapahtuma-alueelta.

Kannusta.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. Jokainen voi teoillaan vaikuttaa ympäristöönsä, joten tehdään yhdessä hyvää!

Rentoudu.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kunnioitetaan kuitenkin jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja oikeus olla rauhassa.

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien vastuulla ja kannustamme kaikkia puuttumaan epäasiallisiin tilanteisiin ja ottamaan yhteyttä henkilökuntaan aina tarpeen tullen.